ศูนย์บริการทรูวิชั่นส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ สนญ.
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 19.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์
ศูนย์บริการทรูวิชั่นส์ TrueVisions Society
292 อาคารดิจิตอล เกทเวย์ ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
ศูนย์บริการสมาชิกทางโทรศัพท์ ทรูวิชั่นส์ แคร์
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 0-2725-2525
โทรสาร: 0-2725-2500
ศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่
363 อาคารทวีพรรณ (ชั้น2) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
โทรศัพท์ 0-5311-6289 -92
โทรสาร 0-5311-6288
ศูนย์บริการสาขาขอนแก่น
457/4 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
โทรศัพท์ 0-4327-1155-7
โทรสาร 0-4327-1158
ศูนย์บริการสาขาหาดใหญ่
638 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
โทรศัพท์: 0-7436-5995-9
โทรสาร: 0-7436-5994
ศูนย์บริการรับสมัครสมาชิกทางโทรศัพท์
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.
โทรศัพท์: 0-2725-7000
โทรสาร: 0-2725-7100
ตัวแทนฝ่ายขายโฆษณาและสปอนเซอร์
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
โทรศัพท์: 0-2615-9707
โทรสาร: 0-2615-9388 สำหรับฝ่ายขาย
โทรสาร: 0-2615-9339 สำหรับฝ่ายการตลาด
Email: Truevisions_adsale@truecorp.co.th