ด้านหลังของกล่องรับสัญญาณระบบเคเบิ้ล
 


 
ระบบสัญญาณ
 
 
     
  ภาพและเสียง
รองรับระบบภาพ HD 1080
รองรับระบบเสียง Digital Dolby 5.1
     
  พอร์ตการเชื่อมต่อ
HDMI
SPDIF (optical audio)
Component YPbPr
Composite RCA, stereo L/R
USB 2.0 (for HD PVR only) *
eSATA และ eSATA Power (for HD PVR only) *
10/100BASE-T Ethernet (for on demand services)
Built-in IR receiver

* พบพีวีอาร์ได้ในปี 2555
     
     
  อินเทอร์เน็ต
รองรับการเชื่อมแบบ DHCP
     
  สภาพแวดล้อม
ในการติดตั้ง
อุณหภูมิใช้งาน
0 - 40 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ใช้ทำงาน
20-80% (40 องศาเซลเซียส)

ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า
 สูงสุด 25 วัตต์

ความต้องการไฟฟ้า
AC 230V, 50 Hz

ความถี่ของช่องสัญญาณ
 47-874 MHz
ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า
 สูงสุด 45 วัตต์

ความต้องการไฟฟ้า
 AC 100V-240V, 50 Hz

ความถี่ของช่องสัญญาณ
 950-2150 MHz

  ในกล่อง กล่องรับสัญญาณ HD Plus
สาย HDMI
อะแดปเตอร์
รีโมทคอนโทรล
คู่มือการใช้งาน

  สายลูปสัญญาณ