บริการ รวดเร็ว ทันใจ เพียงใช้เบอร์โทรศัพท์ของท่านในการติดต่อ TrueVisions Care 0-2725-2525

 

 

ทรูวิชั่นส์ได้พัฒนาบริการของศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์แคร์  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้สมาชิกสามารถติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการ ผ่านหมายเลข 0-2725-2525 ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย ผ่านระบบ Automatic Customer Identification System (ACIS) ที่จะช่วยตรวจสอบหมายเลขสมาชิกให้กับท่านสมาชิกโดยอ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ติดต่อเข้ามาได้ทันที

ระบบ ACIS จะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านไว้กับหมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ที่อยู่ในฐานข้อมูลของทรูวิชั่นส์   โดยเพียงท่านสมาชิกลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในการติดต่อทรูวิชั่นส์แคร์เป็นประจำกับเจ้าหน้าที่ของทรูวิชั่นส์แคร์หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ภายหลังหากท่านติดต่อรับบริการโดยโทรจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ ท่านสมาชิกจะได้รับบริการทันทีโดยไม่ต้องกดหมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์หรือหมายเลขสมาร์ทการ์ดอีกต่อไป

พิเศษสำหรับสมาชิกแพ็กเกจแพลทินัม และโกลด์  รับบริการที่รวดเร็วจาก ทรูวิชั่นส์แคร์ ในรูปแบบ Priority Premier Service  ที่ช่วยให้ท่านสมาชิกทั้ง 2 แพ็กเกจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทรูวิชั่นส์แคร์ได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษอีกด้วย    

ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้โทร.ติดต่อกับทรูวิชั่นส์แคร์เป็นประจำ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงกับหมายเลขสมาชิกของท่าน เพียงทำตามขั้นตอนในระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกโทรศัพท์ เข้าศูนย์บริการทรูวิชั่นส์แคร์ 0-2725-2525
2. เสียงตอบรับอัตโนมัติ “สวัสดีค่ะ ทรูวิชั่นส์แคร์ยินดีต้อนรับ”
3. ใส่หมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ หรือ หมายเลขสมาร์ทการ์ดแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
4. กด 5  ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอัตโนมัติ
5. กด 1 กดหมายเลขโทรศัพท์บ้าน 9 หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื้นฐานได้ถึง 4 เลขหมายต่อ 1 หมายเลขสมาชิก
 
ท่านสมาชิกสามารถใช้หมายเลขต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการขอรับบริการ ที่ท่านได้ติดต่อมาทาง TrueVisions Care 0-2725-2525 ได้ ดังนี้
1. หมายเลขโทรศัพท์ประจำตัวที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับ TrueVisions ไว้สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 4 หมายเลข
2. หมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์  ซึ่งตรวจสอบได้จาก ใบแจ้งค่าบริการ และ ที่ หน้าซอง Premier TrueVisions TV Guide
3. หมายเลขสมาร์ทการ์ด  ซึ่งตรวจสอบได้จาก สมาร์ทการ์ดที่ตัวเครื่องรับสัญญาณ

และท่านสมาชิกสามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ดังนี้
เพื่อติดต่อบริการหลังการขาย กด 0

     กด 1 สอบถามยอดค่าบริการ
     กด 2 แจ้งปัญหาสัญญาณภาพขัดข้อง
     กด 3 สอบถามบริการทั่วไป

สมัครสมาชิก ทรูวิชั่นส์ หรือสั่งซื้อสิ้นค้า และบริการ (TrueSport Club Channel) กด 1
สอบถามค่าบริการ ทรูวิชั่นส์ กด 2
แก้ปัญหาสัญญาณภาพด้วยระบบอัตโนมัติ  กด 3

รับฟังข้อมูลการบริการด้วยระบบอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องรับเอกสาร  กด 4
เลือก 1 ฟังข้อมูลการบริการด้วยระบบอัตโนมัติ

     เลือก 1 วิธีแก้ไขปัญหาสัญญาณภาพ
     เลือก 2 รายละเอียดแพ็คเกจ และบริการต่างๆ
     เลือก 3 โปรโมชั่น สิทธิพิเศษสมาชิกและกิจกรรมจากทรูวิชั่นส์คลับ
     เลือก 4 รายการที่น่าสนใจประจำวัน
     เลือก 5 ข้อมูลทรูวิชั่นส์ PVR

เลือก 2 รับข้อมูลการบริการ ผ่านเครื่องรับโทรสาร
     เลือก 1 วิธีแก้ไขปัญหาสัญญาณภาพ จากการจัดเรียงช่องรายการใหม่
     เลือก 2 รายละเอียดแพ็คเกจ และบริการต่างๆ
     เลือก 3 โปรโมชั่นและกิจกรรม ทรูวิชั่นส์คลับ
     เลือก 4 รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการหลังการขาย
     เลือก 5 วิธีการแก้ไขปัญหาสัญญาณภาพเบื้องต้นและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
     เลือก 6 รายการที่น่าสนใจและ เรื่องย่อภาพยนตร์ประจำเดือน
     เลือก 7 ข้อมูลทรูวิชั่นส์ PVR
     เลือก 8 แบบฟอร์มต่างๆ

ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัว กด 5
กด 1 เพื่อลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัว
กด 2 เพื่อฟังหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัว
กด 3 เพื่อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัว
กด 4 เพื่อยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัว