ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการรับสัญญาณระบบจานดาวเทียม (DStv)
 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการรับสัญญาณระบบจานดาวเทียม (DStv)
และเคเบิลดิจิตอล (Digital CAtv)

ในบางครั้งอาจมีข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์รับสัญญาณของท่าน ซึ่งสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เพื่อให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินจากทรูวิชั่นส์ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

Error Code: E-01 .. กรุณาใส่ CA Module อีกครั้ง
(เฉพาะรุ่น 500 และรุ่น 5000)
 
การแก้ไขเบื้องต้น  ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณ จากนั้นถอดการ์ด CA Module ที่เครื่องรับสัญญาณ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง  และ
ใส่การ์ด CA Module กลับไปอีกครั้ง เสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณ แล้วเปิดสวิทช์ เพื่อให้เครื่องอ่านข้อมูลอีกครั้ง


Error Code:E-04 ..กรุณาใส่ Smart Card

การแก้ไขเบื้องต้น  กรุณาใส่ Smart Card ให้แน่น  ถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณ  เสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณ เพื่อให้อ่านข้อมูลอีกครั้ง

Error Code:E-05 ..Smart Card เสีย
การแก้ไขเบื้องต้น  ให้ตรวจเช็ค Smart Card ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ โดยให้ส่วนที่เป็นแถบโลหะ อยู่ด้านล่าง  เสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณ และใส่ Smart Card อีกครั้งเพื่ออ่านข้อมูล  หากยังไม่ปรากฏภาพ กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์

Error Code:E-16 ..SMC ช่องปัจจุบันเข้ารหัสไม่สามารถดูได้
การแก้ไขเบื้องต้น  กรุณาตรวจสอบยอดค้างชำระค่าบริการที่ศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์ หากมียอดค้างชำระ โปรดชำระยอดค้างดังกล่าวก่อน  จากนั้นให้ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์ อีกครั้ง เพื่อขอเปิดสัญญาณใหม่  กรุณาเปิดเครื่องรับสัญญาณให้ปรากฏ เครื่องหมาย Stand By (-)

Error Code:E-19,30,31..ช่องปัจจุบันเข้ารหัสไม่สามารถดูได้/ ค้นหาสัญญาณ
การแก้ไขเบื้องต้น  ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไว้ตลอดเวลาหรือไม่ และติดต่อศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์ เพื่อทำการส่งสัญญาณใหม่  เพื่อป้องกันปัญหานี้ ท่านสมาชิกควรเปิดเครื่องรับสัญญาณตลอดเวลา

Error Code:E-42.. มีรหัสกำหนดอายุผู้รับชมอยู่ (Parental Lock)
การแก้ไขเบื้องต้น  แก้ไขที่หัวข้อการกำหนดอายุผู้ชม โดยเลือกไปที่ไม่กำหนดอายุ (รหัสในการแก้ไขสำหรับเครื่องรับสัญญาณ รุ่น Pace 5000,500 คือ 1234 และรุ่น SMS คือ 1232)

Error Code:E-48..ไม่มีสัญญาณ (No Signal)
การแก้ไขเบื้องต้น  ให้ท่านตรวจสอบขั้วต่อ F-type จากสาย RG-6 ที่เข้าเครื่องรับสัญญาณให้แน่น

Error Code:E-52..กำลังหาสัญญาณที่ 12561 เมกกะเฮิร์ทส์ (Searching for Satellite Signal)
การแก้ไขเบื้องต้น  ถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกและเสียบใหม่ เครื่องก็จะทำการค้นหาย่านความถี่ที่ใช้งานสักครู่ก็จะรับสัญญาณภาพได้เป็นปกติ

Error Code:E-64..ความถี่ดาวเทียมไม่ถูกต้อง (Frequency Not Allowed)
การแก้ไขเบื้องต้น  กดเข้าไปที่การติดตั้งเครื่องรับ  กดเข้าไปที่เมนูการติดตั้ง - ใส่รหัส 2321  กดเข้าไปที่ปรับค่าดาวเทียม เลือกไปที่ ตั้งค่าตามที่กำหนดแล้วกด OK  เลือกไปที่ ยืนยันค่าตัวแปรใหม่แล้วกด OK